Vi är din aktör i Rusta och Matcha i Angered, Askim och Tibro, och är här för att hitta en individuell och kreativ lösning - för just dig!

Vi är din aktör i Rusta och Matcha i Angered, Askim och Tibro, och är här för att hitta en individuell och kreativ lösning - för just dig!

Alla människor har rätt till en god framtid. Oavsett vem man är, vad man tidigare
gjort eller var man befinner sig i livet för tillfället  – så börjar framtiden här och nu.
Tillsammans hittar vi ett jobb eller en utbildning som passar dig!

Rusta & Matcha riktar sig till dig inskriven på arbetsförmedlingen och är arbetslös. Deltagande kan endast ske vid godkännande av arbetsförmedlingen.

 

Alla människor har rätt till en god framtid. Oavsett vem man är, vad man tidigare
gjort eller var man befinner sig i livet för tillfället  – så börjar framtiden här och nu.
Tillsammans hittar vi ett jobb eller en utbildning som passar dig!


Är du arbetssökande?

Job Generation Center är en leverantör av Arbetsförmedlingens tjänst KROM (Kundval Rusta och Matcha). Vi har sedan tidigare lång erfarenhet av liknande arbete från Arbetsförmedlingens tidigare tjänst STOM
(stöd och matchning). Kanviva har lång erfarenhet av att hjälpa människor ta sig ur sin arbetslöshet genom individuellt stöd mot arbete eller en utbildning. Läs mer om hur vi kan göra skillnad för dig genom Rusta och Matcha, eller kontakta oss för att veta mer.

Har du ett anställningsbehov?

Vi möter ständigt nya spännande personer med olika bakgrunder och kompetenser som vill arbeta och bidra. Detta ger dig tillgång till fler intressanta kandidater och i slutändan rätt person till din verksamhet! Mer information om detta finns självklart till dig som arbetsgivare, och du kan också  kontakta oss för att veta mer.

Vill du veta mer om oss?

Sedan 2017 har Job Generation Center arbetat aktivt för att människor och utvecklats till ett företag med mål att lyfta människor mot en delaktighet inom samhället genom arbete eller utbildning.
Vi som jobbar på Job Generation Center har blandade erfarenheter och bakgrunder, välkommen att lära känna oss mer genom våra sociala medier
 eller genom att kontakta oss!