VÄGEN TILL ARBETE: KONTAKTER

DEL 10: Kontakter är en del i arbetssökandet som är viktigare än vad många tror. Tidigare arbetsgivare må vara i ditt förflutna, men dom kan också vara nyckeln till din framtid. Här förklarar vi varför det är viktigt att hålla kontakten.

• Referenser, De referenser du väljer att ange är en av de viktigaste delarna i en ansökan. Oftast behövs endast 2-3st referenser men ibland kan det krävas fler, se till att du vid behov kan få ihop fler än så. Gör det även till en vana att fråga om referenser efter du slutar vid ett arbete och om möjligt att få ett omdöme på Linkedin. Försök ha löpande kontakt med dina referenser så att de är uppdaterade om dig och ditt arbetsliv.

• Linkedin, Alla kontakter på Linkedin är ömsesidiga. Det betyder att båda måste acceptera att ha varandra som kontakt. Det finns olika sätta att följa information på Linkedin men kontakter är det som Linkedin är uppbyggt omkring – och gör det därför så viktigt.

• Kontakta arbetsgivare, Att kontakta en arbetsgivare kan vara värdefullt för att få en första kontakt och utifall du har frågor om en tjänst. Var inte rädd att kontakta arbetsgivaren och kom ihåg att du kan referera till samtalet i din ansökan om du vill.

• Framtida kontaktnät, Ju fler kontakter du startar, ju fler kontakter kommer du att kunna bibehålla. Genom ett bra utbyggt kontaktnät så ökar dina möjligheter att få jobb och avancera. Goda kontakter underlättar generellt i livet och ger dig fler möjligheter. Starta tidigt för att i framtiden ha många goda kontakter. Använd dina intressen för att utöka ditt kontaktnät, inom din förening, studiecirkel eller annan samhörighet finns det alltid personer som du kan utöka ditt kontaktnät med. Gemensamma intressen underlättar även första kontakten.

• Vårda dina kontakter, Oftast har man inte kontinuerlig kontakt med alla sina kontakter, men det kan vara värt att ibland ta en lunch och stämma av hur det går för dem och vad de sysslar med för tillfället. Detta ger dig också en möjlighet att berätta om vad du har gjort sedan senast ni träffades och därmed hålla er kontakt uppdaterad.

Leave a Comment