VÄGEN TILL ARBETE: STRATEGI

DEL 5: Det finns flera sätt att få ett arbete och vägen dit brukar vara bäst när det finns en struktur och strategi bakom det man gör. Här kommer några konkreta delar som är viktiga att fokusera på under resan mot ditt mål:

• Var systematisk! Arbetsmarknaden är väldigt bred och om man inte arbetar systematiskt kan det bli väldigt ineffektivt, och detta medför att det tar längre tid för dig att få ett arbete. Skriv gärna anteckningar och gör listor.

• Fördela din tid rätt! Alla jobbmöjligheter är inte lika, det finns annonserade jobb, dolda jobb och arbeten via sociala medier och kontakter. Spendera ungefär 20% av din tid på annonserade jobb. Lägg fokus på spontanansökningar till företag du är intresserad av i stället, dessa har större chans att leda till arbete.

• Sätt dig in i tjänsterna du söker! Läs på om företaget, organisationen eller branschen. Förarbete lönar sig alltid och är viktigt i alla aspekter, framför allt när du ska skriva ansökningen och det är också nyckeln att lyckas bra på intervjun – vilket är slutprovet för att få ett arbete! Glöm inte att spara en ”kopia” av annonsen, dessa tar man ofta bort efter ansökningsdatumet och det är värdefullt att kunna se över denna inför en eventuell intervju.

• Utveckla dig! Försök lära dig något nytt i samband med varje ansökan och de företag du kontaktar. Var inte rädd att fråga dem om tips eller något som är viktigt i just din bransch. Glöm inte att anteckna personers namn och vilket datum ni haft kontakt och vad ni diskuterat om etc. I framtiden kanske du får prata med samma person som kan bli din kontakt och vägen in på företaget.

• Sök alltid flera arbeten samtidigt, men begränsa dig till en mängd som du kan hantera och komma ihåg. Det är bättre att söka kvalitativt än att skicka ut massiva mängder ansökningar. Den begränsade mängden gör det lättare för dig själv utifall de ringer dig för en spontan telefonintervju!

Leave a Comment