VÄGEN TILL ARBETE: TIPS UTBILDNING

Är du nyfiken på utbildning? Vad kul!
Här kommer några konkreta tips för att hjälpa dig ta ett beslut om du ska påbörja studier, och hur du går tillväga på bästa sätt för dig för att lyckas med detta!

• Se till att du har tillgång till dina betyg. Om du saknar något betyg kan du vända sig till din skola eller kommunarkiv för att få ut en godkänd kopia. Gymnasiebetyg och grundskolebetyg som kan oftast begäras ut via kommunens hemsida via e-legitimation. Dina betyg skall skickas in i samband med din ansökan, ibland även i kombination med andra handlingar som; personbevis, motivationsbrev om varför du vill gå utbildningen och liknande. Oftast skickas det in digitalt, så se till att du har en digital kopia av alla dokument.

• Ta kontakt med en studie och yrkesvägledare. En studie och yrkesvägledare kan hjälpa dig och reda ut vad du behöver göra för att kunna söka en viss utbildning. Ibland kan även specifika yrkeserfarenheter och liknande erfarenheter och kompetenser vara till fördel i en ansökan. Var noga när du läser igenom kraven för att bli antagen till utbildningen.

• Om du saknar slutbetyg från gymnasiet finns det möjlighet att läsa in detta i efterhand. Det gör du via komvux-utbildning, alternativt allmän-kurs på Folkhögskolan.

• Gör högskoleprovet. Provet utförs mellan två och tre gånger per år och mäter grundläggande kunskaper upp till gymnasial nivå. Om man har behörighet till högskolan men låga betyg så kan provet vara en andra chans, en möjlighet att nå utbildningen man önskar. Det finns många hemsidor där du kan träna på gamla högskoleprov och se vad du behöver utveckla för att prestera bra på högskoleprov. Provet kostar pengar att utföra. Vi rekommenderar att du använder dig av hemsidorna som finns att tillgå som kan hjälpa dig så att du genom ett bra resultat kan söka utbildningen du vill gå!

Leave a Comment